Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Registre Civil i el Jutjat de Pau d'Olèrdola

L'estructura i les seves funcions. Horaris i contacte
Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el/la jutge/ssa de pau, que és elegit/da per l'ajuntament del municipi i nomenat/da pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. A Olèrdola, la jutgessa de pau  per el període 2023-2027 és la Sra. Míriam Rivas Parrilla

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

El registre civil d'Olèrdola s’encarrega únicament dels assumptes referents al naixement, matrimoni i la defunció. Altres aspectes com filiació, nacionalitat, expedients de rectificació, etc. són competència del Registre Civil de Vilafranca del Penedès com a partit judicial, tot i que es poden tramitar en el mateix registre civil d'Olèrdola.

Funcions:

  • Dirimir conflictes entre veïns mitjançant actes de conciliació.
  • Tramitar exhorts i cooperacions judicials d’ordre civil i penal de jutjats superiors.
  • Tramitar compareixences i donar-ne el curs legal.
  • Inscripcions de naixements, matrimonis i defuncions al Registre Civil.
  • Expedir certificacions del Registre Civil: naixements, matrimonis, defuncions, fe de vida i estat.
  • Celebració de matrimonis civils.

 

 

El Jutjat de Pau d'Olèrdola es troba situat a l'edifici de l'Ajuntament, a l'Av. Catalunya, 12 de Sant Miquel d'Olèrdola.

L'horari d'obertura és coincident amb el de l'Ajuntament, tot i que caldrà demanar cita prèvia per a la realització d'alguns tràmits.

Obertura: de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Telèfon: 938903502

Responsable de Contacte: Isabel Castillo - Secretària del Registre civil

Correu electrònic de contacte: registrocivil.olerdola.@justicia.es

 

 

 

Document Actions