Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis del Registre Civil

Informació relativa als serveis més habituals del Registre Civil i accés als tràmits electrònics oferts

El registre Civil d'Olèrdola s’encarrega únicament dels assumptes referents al naixement, matrimoni i la defunció. Altres aspectes com filiació, nacionalitat, expedients de rectificació, etc. són competència del Registre Civil de Vilafranca del Penedès com a partit judicial, tot i que s'ha de sol·licitar la seva tramitació en el mateix registre civil d'Olèrdola.

A través dels següents enllaços podeu accedir a la petició dels serveis més habituals dirigits al registre civil:

1. PETICIÓ DE CERTIFICAT DE NAIXEMENT:

Amb certificat digital (Emissió al moment)

Pot Sol·licitar i obtenir al moment la seva pròpia Certificació de Naixement de forma electrònica completant el formulari al que s'accedeix des d'aquest enllaç. La certificació que es sol·licita ha de ser d'un mateix, ja que en la resta de casos cal realitzar certes comprovacions addicionals i no es pot proporcionar al moment. Per comprovar això, el sol·licitant ha de disposar de certificat digital per identificar-se de forma única.

Important: Solament pot presentar la seva sol·licitud per aquesta via si la data del fet és posterior a l'1 de Gener de 1950.

A partir de les dades proporcionades es verificarà la disponibilitat per mitjans telemàtics de la informació. Si està disponible, la seva certificació apareixerà al moment. De no ser així, el sistema li avisarà que ha estat impossible generar la seva certificació.

Sense certificat digital (Enviament de la documentació per correu postal)

El certificat sol·licitat per aquesta via es remetrà preferentment per correu ordinari al domicili indicat en la sol·licitud. No obstant això, l'interessat podrà recollir-lo presencialment sempre que ho hagués indicat expressament en la sol·licitud. En aquest darrer cas, serà el propi registre civil que li indicarà a partir de quina data podrà procedir a la seva recollida.

 

2. PETICIÓ DE CERTIFICAT DE MATRIMONI

Amb certificat digital (Emissió al moment)

Pot Sol·licitar i obtenir al moment la seva pròpia Certificació de matrimoni de forma electrònica completant el formulari al que s'accedeix des d'aquest enllaç. La certificació que es sol·licita ha de ser d'un mateix, ja que en la resta de casos cal realitzar certes comprovacions addicionals i no es pot proporcionar al moment. Per comprovar això, el sol·licitant ha de disposar de certificat digital per identificar-se de forma única.

Important: Solament pot presentar la seva sol·licitud per aquesta via si la data del fet és posterior a l'1 de Gener de 1950.

A partir de les dades proporcionades es verificarà la disponibilitat per mitjans telemàtics de la informació. Si està disponible, la seva certificació apareixerà al moment. De no ser així, el sistema li avisarà que ha estat impossible generar la seva certificació.

Sense certificat digital (Enviament de la documentació per correu postal)

 

3. PETICIÓ DE CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ

Teniu a la vostra disposició el formulari que haureu d'omplir per a fer la sol·licitud. Un cop omplert el formulari, si disposeu de certificat digital podreu  sol·licitar-lo telemàticament però no s'emetrà al moment. El document en qüestió serà enviat al domicili que s'indiqui en el document de sol·licitud.

Si no disposeu de certificat digital podreu tramitar-lo presencialment a l'oficina del Registre Civil de l'Ajuntament d'Olèrdola.

Accés a la sol·licitud d'expedició del certificat de defunció

 4. TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS DE MATRIMONI

Podran tramitar un expedient de matrimoni en el Registre Civil d'Olèrdola aquelles parelles on almenys un dels dos cònjuges estiguin empadronats en el municipi.

No obstant això, aquelles parelles que desitgin celebrar el seu enllaç en aquest registre civil i no estiguin empadronades en el municipi, podran sol·licitar el trasllat de l'expedient des del registre civil del municipi on resideixin, prèvia sol·licitud en aquell registre civil.

Per a tramitar un expedient de matrimoni és necessari que els interessats aportin la següent documentació:

1. Certificat històric d'empadronament d'ambdós contraents, on consti la residència dels dos últims anys.

2. Certificat literal de naixement d'ambdós contraents

3. En el cas de matrimoni anterior, certificat literal de matrimoni, que s'haurà de sol·licitar en el registre civil on va tenir lloc el matrimoni anterior.

4. En el cas de defunció del cònjuge anterior, certificat literal de defunció, que s'haurà de sol·licitar en el registre civil on va tenir lloc la defunció.

5. En el cas que un dels contraents o bé tots dos  siguin estrangers, caldrà aportar la documentació legalitzada i els certificats de l'ambaixada o consolat on s'acrediti la seva nacionalitat, estat civil, lloc de residència actual i grafia dels noms. Els documents han d'estar degudament traduïts i apostillats.

6. DNI dels contraents

7. DNI de 2 testimonis majors de 18 anys.

Per a l'inici de l'expedient de matrimoni civil caldrà en tot cas demanar cita prèvia :

Petició de programació de visita per inici d'expedient de matrimoni civil

També podeu demanar cita prèvia per a l'inici de l'expedient de matrimoni a través del telèfon: 938903502

Preu del tràmit: Gratuït

El termini de tramitació dels expedients de matrimoni és d'entre 3 i 5 mesos des de la data d'inici.

 

 

 

 

Document Actions