Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Agrupació de Defensa Forestal Rossend Montané

Què són les ADF's?

 Les Agrupacions de Defensa Forestals són entitats amb un caràcter eminentment associatiu, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

 L'estructura organitzativa de les ADF's és la pròpia d'entitats formades per persones voluntàries, quin únic objectiu és el d'assolir les finalitats de l'associació a la qual s'incorporen, en defensa del principal patrimoni col·lectiu del que gaudeixen, que és el territori i les masses forestals que en ell existeixen.

 Objectius i finalitats de les  ADF's?

  • Suport a l'extinció d'incendis forestal.
  • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
  • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
  • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
  • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.

Àmbit d’actuació d’una ADF

 L'àmbit territorial d'una ADF pot ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits. Poden formar part d'una ADF:

  • Propietaris forestals
  • Ajuntaments
  • Associacions de propietaris forestals constituïdes legalment
  • Organitzacions professionals agràries
  • Associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió.


L’ADF del municipi d’Olèrdola s’anomena ADF ROSSEND MONTANÉ

Podeu contractar amb l'ADF Rossend Montané a través del següent Correu electrònic: adf@olerdola.cat

 

Podeu trobar més informació sobre les ADF a través del web extern: http://www.adfpg.org/

Document Actions