Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Prevenció municipal d'incendis forestals

Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI)

Què és?

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

El PPI defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció i la xarxa de punts d'aigua per abastir els equips d'extinció.

El Pla també recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi.

Finalment, el Pla determina les accions que s'han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d'aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n'estableix un calendari d'execució.

El PPI el redacten conjuntament l'Ajuntament, l'ADF i la Diputació de Barcelona. Les ADF col·laboren amb els ajuntaments en l'execució dels PPI.

Els PPI es revisen cada quatre anys.

Consulta el PPI d'Olèrdola per a les anualitats 2020-2025:

Pla d'evacuació de les urbanitzacions del municipi d'Olèrdola

Què és?

És un pla que té com a objectiu bàsic i prioritari garantir la seguretat dels veïns en cas d’incendi forestal.

Aquest pla esta format pels següents documents:

 • Un quadern d’autoprotecció que recull:

Les precaucions bàsiques per a evitar els incendis forestals, com han de preparar la casa i la parcel·la per reduir el risc d’incendi i com s’ha d’actuar en cas d’incendi forestal.

Consulta el quadern d'autoprotecció

 • Un plànol d’evacuació plastificat a utilitzar en cas d’emergència i que indica:

El recorregut principal que vostè ha de seguir, el centre de recepció on s’ha de dirigir.

Consulta el Plànol d'evacuació per a la Urbanització de Daltmar

Consulta el Plànol d'evacuació  per a la Urbanització de Can Trabal

ES RECOMANA: llegir atentament les instruccions descrites en el quadern d’autoprotecció i penjar el plànol d’evacuació en un lloc visible (per exemple, darrera la porta d’entrada del seu habitatge) per tal de poder-lo utilitzar en cas d’emergència.

On trucar en cas d'emergència? 

En cas d'emergència truqueu al 112 (Generalitat de Catalunya) o al 93.890.16.70 (Agents Municipals).

Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI)

Què és?

El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) és un dispositiu actiu durant els mesos d'estiu a la demarcació de Barcelona que porta a terme un conjunt d'accions informatives, dissuasives i d'anticipació, adreçades a evitar l'inici dels incendis forestals.

Els seus objectius són:

 • Evitar l'inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la població
 • Establir les eines i estratègies necessàries per a l'anticipació a l'inici i propagació d'un incendi forestal
 • Detectar els incendis forestals el més ràpidament possible
 • Col·laborar amb els dispositius de prevenció i extinció d'altres institucions.

Implantació en el territori

El PVI  s'organitza en tres sectors de prevenció amb unitats d'informació i vigilància mòbil distribuïdes pel territori i punts de guaita als espais naturals protegits.

Els informadors de les unitats d'informació i vigilància tenen les següents funcions:

 • Informen a la població sobre les mesures de prevenció d'incendis
 • Dissuadeixen als usuaris del bosc de cometre infraccions que puguin ser causa d'inici del foc
 • Detecten columnes de fum
 • Per altra banda, els guaites porten a terme aquestes funcions:
 • Detecten, caracteritzen i comuniquen les columnes de fum
 • Confirmen o descarten els avisos d'incendis

Les unitats i punts de guaita es coordinen des d'un centre de control amb un/a operador/a de comunicacions i un/a auxiliar coordinats per un/a enginyer/a del sector.

Els operadors estan permanentment en contacte amb els/les guaites i les diferents unitats mòbils d'informació i vigilància per tal de rebre o solucionar les incidències que puguin esdevenir.

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona treballen conjuntament per la seva planificació i gestió.

Per altra banda, el PVI també es coordina amb els programes d'altres institucions, com els serveis d'extinció d'incendis i serveis forestals de la Generalitat de Catalunya.

A Olèrdola hi ha dues rutes que cobreixen el nostre territori. 

 

Document Actions