Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La regidoria i el model de gestió del servei públic d'aigua potable d'Olèrdola

Informació bàsica sobre la regidoria, accés a la petició de reunió amb el regidor responsable de l'àrea i informació sobre la gestió del servei públic d'aigua potable d'Olèrdola

Informació sobre la regidoria:

Titular de la regidoria: Sr. Jordi Álvarez Rovirosa

Correu electrònic de contacte: alvarezrj@olerdola.cat

Horari de visites: A concretar, amb prèvia sol·licitud de reunió

Demana una reunió amb el regidor

Personal de suport a la regidoria: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Horaris d'atenció de l'OAC:

De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Telèfon de contacte: 93 890 35 02

Correu electrònic de contacte: olerdola@olerdola.cat

Informació sobre la gestió del servei:

El “CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA” (CONGIAC), entitat pública associativa constituïda amb la finalitat de gestionar el cicle integral de l’aigua dels Ajuntaments interessats a prestar aquests serveis de forma directa mitjançant la societat, íntegrament pública, “GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA” (GIACSA), preveu, en l’article 1 dels seus Estatuts, l’adhesió dels ens locals que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci i que estiguin disposats a efectuar les aportacions o a prestar els serveis que en constitueixen l’objecte, limitant alhora aquesta participació als municipis que hagin optat per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua.

En data 3 de febrer de 2020, el Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola va aprovar definitivament l’acord condicionat d’adhesió de l’Ajunament d’Olèrdola al CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC), adoptat pel Ple municipal del dia 12 d’abril de 2019, delegant en el CONGIAC la competència municipal d’abastament d’aigua potable, sota la forma de gestió directa associativa, a través de la societat anònima de capital públic “GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA” (GIACSA).

Actualment el servei està gestionat a través de l'empresa pública Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, SA (GIACSA). Aquesta és una empresa pública orientada a donar servei a tot el cicle integral d'aigües en règim de gestió directa mancomunada per a tots els municipis catalans que així ho desitgin.  Col·laboren estretament amb els ajuntaments que en formen part per tal de millorar la qualitat, l'eficiència tècnica i donar resposta als nous reptes mediambientals i de serveis a la ciutadania en els àmbits de la potabilització, les xarxes d'abastament, clavegueram i en la depuració.

Des del passat 1 de gener de 2021 l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola és l'encarregada de recepcionar i derivar a GIACSA tots els tràmits i sol·licituds del servei per a la seva gestió i resolució. En aquest sentit, la nova fórmula de gestió del servei estableix l'atenció directa a la ciutadania i les empreses del municipi a través de les oficines municipals de l'Ajuntament.

Pots trobar tota la informació de la gestió del servei a GIACSA | Olèrdola GIACSA - Gestió Integral d’Aigües de Catalunya

Document Actions