Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta d'una pòlissa de servei d'aigua

Què és l’alta d’una pòlissa de servei d’aigua i quan és necessari sol·licitar-ho?

L’alta d’una pòlissa és el tràmit per a poder obtenir el servei d’aigua en un immoble en que no hi ha el servei donat d’alta i que amb anterioritat aquest servei havia estat donat d’alta.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica, que hagi adquirit o llogat una propietat o bé un representant d’aquest amb l’autorització pertinent.

Preu:

L’import de la contractació és de 75,93 €. Aquest import s’inclourà en la primera factura de subministrament. Segons el cas, aquest cost es pot veure incrementat per inspeccions addicionals i/o per drets de connexió.

Període de sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim de 4 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

  • Formulari normalitzat 
  • l'Escriptura de propietat, del Contracte de Compravenda o bé del Contracte d'Arrendament.
  • Cèdula d'Habitabilitat. (L'art.11 del Decret 141/2012 estableix l'exigència d'incorporar la cèdula d'habitabilitat en vigor als contractes de subministrament per part de les empreses subministradores, així com la Llei 18/2007, insta a aquestes empreses a exigir dita cèdula vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar).
  • Llicència d’activitat (només per ús comercial/industrial).
  • DNI/NIE (ambdues cares).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s’haurà de presentar una autorització signada i DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 35 02  o al correu olerdola@olerdola.cat

Document Actions