Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Baixa d'una pòlissa de servei d'aigua

Què és una baixa de pòlissa de servei d'aigua?

És la baixa de la connexió a la xarxa general de proveiment a un edifici del servei d’aigua potable.

Qui ho pot tramitar?

El titular del contracte o els seu hereus en cas de defunció del titular.

Preu:

 El tràmit no té cost, encara que s'haurà de liquidar la facturació pendent abans de procedir a efectuar la baixa.

Període de sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim 4 dies a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

  • Formulari normalitzat 
  • DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).En el cas que el sol·licitant de la baixa no sigui l’abonat s’haurà de presentar fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de compravenda.
  • Lectura actual del comptador per a fer el pagament amb targeta de crèdit, de la liquidació de consum d’aigua fins a la data de la baixa.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s’haurà de presentar una autorització signada i DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Nota: L’import de la fiança es retornarà al titular si totes les factures estan liquidades

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 35 02  o al correu olerdola@olerdola.cat

 

Document Actions