Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de nom d'una pòlissa de servei d'aigua

Què és el canvi de nom i quan és necessari sol·licitar-ho?

El canvi de nom és el tràmit en què es canvia de nom el titular del servei del contracte de subministrament de l’aigua.

Aquest és necessari realitzar-lo quan en la direcció del subministrament hi ha un canvi de la propietat (compra venda) o bé aquesta ha estat llogada, en el cas del lloguer, serà necessari l’autorització de la propietat per la realització del tràmit.

Un cop s’hagi fet el tràmit del canvi de nom, es realitza la baixa l’anterior contracte i s’inicia un de nou, per aquest motiu és necessari presentar la lectura del comptador, com a màxim de dos dies abans de la realització del tràmit, ja que s’emetrà una factura de la liquidació del contracte que es conclou.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica, que hagi adquirit o llogat una propietat o bé un representant d’aquest amb l’autorització pertinent.

Preu:

El tràmit és gratuït, hi ha una fiança per cada nou contracte de 12,02€, que serà reemborsada a la seva finalització, sempre hi quan estiguin totes les factures al corrent de pagament

Període de sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim de 6 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

  • Formulari normalitzat 
  • l'Escriptura de propietat, del Contracte de Compravenda o bé del Contracte d'Arrendament.
  • Cèdula d'Habitabilitat. (L'art.11 del Decret 141/2012 estableix l'exigència d'incorporar la cèdula d'habitabilitat en vigor als contractes de subministrament per part de les empreses subministradores, així com la Llei 18/2007, insta a aquestes empreses a exigir dita cèdula vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar).
  • Llicència d’activitat (només per ús comercial/industrial).
  • DNI/NIE (ambdues cares).
  • Permís de l’Ajuntament (només per a usos comercials/industrials).
  • Ordre SEPA de domiciliació bancària signada pel titular del compte bancari.
  • Lectura actual del comptador per a fer el pagament en targeta de crèdit, de la liquidació de consum d’aigua fins a la data del canvi de nom.
  • En el cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte, s’haurà de presentar una autorització signada i DNI de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Nota:  En la primera facturació s’inclourà la corresponent fiança per import de 12,02 €

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 35 02  o al correu olerdola@olerdola.cat

Document Actions