Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud d'una nova connexió de servei d'aigua

Nova escomesa d'aigua potable

Què és una connexió de servei de l’aigua i quan és necessari sol·licitar-ho?

És la connexió que s’efectua a la xarxa general per a poder proveir a un edifici del servei d’aigua potable, aquesta connexió ha de ser efectuada pel prestador del servei i amb tots els costos a càrrec del propietari de l’immoble. S’ha de sol·licitar quan es realitza una obra nova i la finca no té el servei d’aigua o bé en els casos que es vulgui ampliar el servei o bé es necessari augments de cabal per canvis d’ús. En el cas de d’escomeses especials, per exemple per boques de protecció contra incendis, s’ha de realitzar una escomesa especial per el servei.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica, que hagi adquirit o llogat una propietat o bé un representant d’aquest amb l’autorització pertinent.

Preu:

S’elaborarà un pressupost del cost d’execució de la connexió i en el termini màxim de 90 dies, s’haurà de fer efectiu l’import assenyalat en la notificació.  Passat aquest termini sense que es verifiqui el pagament s’entendrà que el peticionari renuncia a la sol·licitud de connexió i es considerarà que ha desistit de la seva petició.

Període de sol·licitud:

Tot l’any

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

1r. SOL·LICITUD:

  • Formulari normalitzat 
  • DNI/NIE (ambdues cares) o NIF (persones jurídiques).
  • Plànol de planta indicant:
  • Situació acotada i diàmetre escomesa d’aigua
  • Cabal en m3/h en el cas d’indústries o usos especials
  • Situació armari comptadors
  • Altres informacions necessàries a criteri del sol·licitant
  • Llicència d’obres (noves edificacions)
  • Declaració de punts d’aigua.

 Amb aquestes dades s’elaborarà un pressupost del cost d’execució de la connexió.

2n. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Els tràmits per a la contractació del subministrament, cal realitzar-lo d’acord amb la tramitació d’Alta de Servei per a l’ús corresponent.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 35 02  o al correu olerdola@olerdola.cat

 

Document Actions