Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subrogació d'una pòlissa de servei d'aigua

Què és la subrogació i quan és necessari sol·licitar-ho?

La subrogació és el tràmit en què es canvia de nom el titular del servei del contracte de subministrament de l’aigua, quan aquest és difunt.

Aquest tràmit és necessari al produir-se la defunció del titular del contracte. El cònjuge o la seva parella de fet, descendents, ascendents i germans o germanes que haguessin conviscut habitualment a l’habitatge, es podran subrogar en els drets i obligacions del contracte.

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física, que hagi adquirit per herència un habitatge, el qual és la seva primera vivenda i està empadronat en el domicili. En casos de separacions matrimonials o divorcis, quan l’ús de l’habitatge se cedeixi al cònjuge no titular, el cònjuge es podrà subrogar en la posició de l’abonat. Les entitats jurídiques només es poden subrogar en els casos de fusió per absorció, aportació d’empresa i transformació social.

Preu:

El tràmit és gratuït.

Període de sol·licitud:

El termini per subrogar és de sis mesos a partir de la data del fet causant.

Temps mitjà de resolució:

Amb caràcter general el termini màxim de 6 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Per internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Es recomana demanar cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Per a qualsevol consulta truqueu al telèfon 93 890 35 02  o envieu un correu electrònic a l'adreça: olerdola@olerdola.cat

Document Actions