Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PROCÉS FINALITZAT EN DATA 18/08/2020 - Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball d'administratius/ves (Expedient X2019001577).

Avís important sobre el material / mesures seguretat covid-19: Es prega als participants de portar mascareta quirúrgica i bolígrafs. La Corporació disposa de gel hidroalcohòlic i del material per a la neteja i desinfecció de les superfícies. Els terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic es restableixen, amb efectes a 1 de juny, d’acord amb la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma pel Coronavirus, i es reprenen i reinicien els processos selectius que havien quedat suspesos. Convocatòria i bases reguladores de la convocatòria per a la selecció i constitució d’una borsa de treball d’administratius/ves, mitjançant concurs oposició, en règim de funcionaris/es interins/es i personal laboral enquadrades en l’escala d’administració general, grup C1. Data de publicació al DOGC el 30/12/2019 i data de publicació prevista al BOPB el 07/01/2020. Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última publicació, finalitzant el termini el 27/01/2020.

Document Actions