Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FINALITZAT: PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE PEÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL

Per decret d’Alcaldia 2022DECR000335 de 17 de juny de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir la constitució d’una borsa de treball per a la realització de taques de peó a la brigada municipal i vinculat al fons de prestació de la Diputació de Barcelona, amb vigència fins a 31/12/2022 per al foment de Plans Locals d’ocupació. La selecció es realitzarà per concurs de mèrits.

NOTA: El termini de presentació de sol.licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB

 

BASES que regeixen el procés

INSTÀNCIA ESPECÍFICA de sol.licitud

Autoliquidació    Recordatori: si el pagament es fa per transferència bancària cal adjuntar el comprovant

Model de relació de mèrits al.legats

Resolució provisional d'admesos i exclosos

ACTA tribunal 03/08/2022

Decret d'Alcaldia de constitució de la borsa de treball

 

 

Document Actions