Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FINALITZAT: PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'EDUCADOR/A I TREBALLADOR/A SOCIAL

Nota: el termini de presentació d'instàncies s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. AVÍS: La prova de Català per a les persones que no l'han acreditat es realitzarà el dimecres 9 de novembre de 2022, a les 12 hores a la seu del Consorci de normalització lingüística de l'Alt Penedès.

Anunci de convocatòria   Nota:  En la base 5a s'ha detectat un error.                                                                                                                                             

Allà on diu: "En el termini de 5 dies hàbils des de l’enviament del correu electrònic on figuri l’espai web habilitat, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, hauran de presentar  la documentació justificativa dels mèrits al·legats en la declaració responsable, per tal de comprovar-ne la seva adequació."        Ha de dir: "En el termini de 5 dies hàbils des de l’enviament del correu electrònic on figuri l’espai web habilitat, els aspirants que hagin estat admesos, hauran de presentar  la documentació justificativa dels mèrits al·legats en la declaració responsable, per tal de comprovar-ne la seva adequació."

Instància de sol·licitud específica per a la Borsa d'EDUCADOR/A SOCIAL

Instància de sol·licitud específica per a la Borsa de TREBALLADOR/A SOCIAL

Declaració responsable dels mèrits al·legats en word.  Caldrà anar afegint files si és necessari.  La Declaració ha d'anar signada.

Autoliquidació de la taxa. 

Instància genèrica on adjuntar la documentació del procés selectiu

Decret de correcció d'errors d'un punt de les bases i resolució provisional d'admesos i exclosos. Termini d'audiència de 5 dies hàbils.  Penjat el dia 26/09/2022.

ACTA TRIBUNAL EDUCADOR/A SOCIAL

DECRET RESOLUCIÓ RECURS ALÇADA I CONSTITUCIÓ BORSA EDUCADOR/A SOCIAL

DECRET D'AMPLIACIÓ DE LA BORSA D'EDUCADOR/A SOCIAL.

ACTA TRIBUNAL TREBALLADOR/A SOCIAL de data 13/10/2022

ACTA DEL TRIBUNAL TREBALLADOR/A SOCIAL de data 24/11/2022

DECRET CONSTITUCIO BORSA TREBALLADOR/A SOCAL

Document Actions