Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impostos taxes i preus públics

Accés a la informació relativa a l'aprovació, la gestió i la recaptació de tots els impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament

Calendari fiscal:

ATENCIÓ:

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Atenció presencial a l'Oficina de Recaptació i Gestó Tributària de la Diputació de Barcelona:

Horari actualitzat en data 06/05/2022 ( Font: Anunci de la publicació de les oficines i punts d'informació i gestió d'atenció presencial de l'ORGT en el BOPB DE DATA 29/04/2022)

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles (IBI)

Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Plusvàlua

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre construccions instal·lacions i obres(ICIO)

Taxes i preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Enllaços d'interès

Document Actions