Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de prestacions econòmiques de caràcter social per atendre a persones en situació d'especial vulnerabilitat socioeconòmica derivada del COVID19

A través d'aquest apartat podràs fer la sol·licitud telemàtica de la prestació o bé descarregar-te la documentació per a realitzar el tràmit presencialment. Tràmit disponible fins a 1 mes després de la finalització de l'estat d'alarma.

Descripció 

Tràmit per a sol·licitar prestacions econòmiques de caràcter social per atendre a persones en situació d'especial vulnerabilitat socioeconòmica a causa de les mesures de contenció destinades a frenar la propagació del COVID19, sobretot, totes aquelles persones que han vist reduïts considerablement els seus ingressos econòmics i que actualment no disposen dels recursos necessaris per fer front a les necessitats bàsiques.

Es tracta d’ajuts que s’atorguen per atendre situacions d’urgència, principalment despeses d’habitatge, subministraments i necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.

Els ajuts atorgats es destinaran íntegrament a minorar les despeses per aquests conceptes que han de fer front les famílies fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

S’atorguen en règim de concurrència per la qual cosa estaran proveïdes d’un crèdit pressupostari limitat i s’ordenaran les sol·licituds per rigorós ordre d’entrada al Registre de l’Ajuntament.

Per tal d'obtenir la informació completa sobre la naturalesa, requisits de participació, documentació a aportar juntament a la sol·licitud, barems d'atorgament, així com d'altres aspectes relatius a present convocatòria, podeu consultar l'anunci complet de les bases de la convocatòria: Anunci bases convocatòria

Formes de tramitació

Tramitació per Internet:

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament  a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases específiques en el BOPB i fins a un mes després d'haver-se finalitzat l'estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat.

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA (fora de termini)

 Adjunt a la sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació:

Model normalitzat de sol·licitud 

Tota aquella documentació requerida en el model normalitzat i en les bases de la convocatòria

Tramitació presencial:

Cal presentar la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

Per a fer la presentació i registre de la sol·licitud caldrà demanar cita prèvia trucant al telèfon: 938903502 en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

No s'atendrà cap sol·licitud de registre sense cita prèvia.

Nota: Cal aportar el model normalitzat de sol·licitud degudament omplert i tota la documentació necessària establerta en les bases de la convocatòria. 

 

Normativa reguladora:

Bases reguladores i convocatòria de prestacions econòmiques de caràcter social per atendre a persones en situació d'especial vulnerabilitat socioeconòmica derivada del COVID19

 

Document Actions