Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pròrroga de llicència d'obres

Què és la pròrroga de la llicència d'obres?

És l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Qui ho pot tramitar?

La persona titular de la llicència d'obres

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant

Preu:

Taxa segons ordenances fiscals

Període de la sol·licitud:

 Tot l'any i sempre abans que venci el termini de caducitat de la llicència atorgada

Temps mitjà de resolució: 

2 mesos

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud els següents models normalitzats:

  • Certificat emès pel tècnic director de les obres, indicant el percentatge de les obres realitzades i que manquen per realitzar
  • Justificació dels motius pels quals se sol·licita la pròrroga

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Cal cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 

Normativa:

Ordenança municipal sobre l'ús del sòl i edificació

Impostos, taxes i preus públics

Document Actions