Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Impostos taxes i preus públics

Accés a la informació relativa a l'aprovació, la gestió i la recaptació de tots els impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament

Calendari fiscal:

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles (IBI)

Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Plusvàlua

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre construccions instal·lacions i obres(ICIO)

Taxes i preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Enllaços d'interès

Document Actions