Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ocupació via pública / Tall de carrer

És el tràmit necessari per poder ocupar terrenys de domini públic (carrers, places...) amb o sense afectació a la circulació de vehicles, i per realitzar les activitats següents:

Ocupacions de la via pública subjectes a comunicació prèvia:

 • Obres amb afectació a la via pública (amb contenidors, tanques o d'altres elements).
 • Càrrega i descàrrega de material, mobiliari...

Ocupacions de la via pública subjectes a l'atorgament de llicència municipal:

 • Col·locació de casetes de venda o similars
 • Ocupació de la via pública amb terrasses
 • Ocupació de la via pública per rodatges cinematogràfics
 • Ocupació de la via pública amb cartelleres publicitàries
 • Altres supòsits d'ocupació

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Preu:

L'establert en l'ordenança fiscal.

Període de la sol·licitud:

Tot l'any, amb petició anticipada d'una setmana

Temps mitjà de resolució: 

Per a les comunicacions prèvies no procedeix resolució

Per a la llicència municipal: 3 mesos

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud el següent model normalitzat degudament omplert i signat:

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Avís: Caldrà adjuntar la següent documentació:

 • Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar, amb indicació del període d'ocupació previst, així com el plànol on quedi reflectit:
     - Mides i superfície de l'ocupació sol.licitada.
     - Amplada del carrer diferenciant la mida de les voreres i del vial.
     - Situació d'elements urbans que tinguin incidència en l'ocupació, com també d'arbres, de fanals, de bancs, de zones d'estacionament i d'altres.
     - Especificació dels elements que es pretenen instal·lar i la seva col.locació.

Tramitació presencial:

Nota: Només podran accedir a aquesta modalitat de tramitació les persones físiques; en cap cas podran fer-ho les persones jurídiques o professionals qualificats que representin a persones físiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Document Actions