Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sanejament de la via pública

Característiques de la xarxa de clavegueram d'Olèrdola

La xarxa de clavegueram municipal és majoritàriament unitària en els nuclis residencials i separativa en els polígons industrials. La xarxa d’aigües residuals té una longitud aproximada de 24 Km. Les seccions de la xarxa són variades, encara que les més freqüents són les tubulars de dimensions 300 a 600 mm. El tipus de material majoritari és el formigó, tot i que en els trams nous, com els del polígon del Clot de Moja, també hi ha tubs de PVC.

El número total d’elements de captació al municipi és de 585 reixes i embornals. Té 570 pous d’aigües residuals.

Actuacions de manteniment de la xarxa de clavegueram

La prestació del servei comprèn l’execució de feines relatives a:

 Manteniment Preventiu:

  • Neteja preventiva de les clavegueres i pous.
  • Neteja preventiva dels embornals i reixes.
  • Neteja preventiva dels sobreeixidors de la xarxa de clavegueram.

 Manteniment correctiu:

  •  Desembussos de la xarxa de clavegueram i urgències.

Gestió de suport:

  • Informes i propostes de millora.
  • Inspeccions amb equip de circuit tancat de televisió.

Aquestes tasques són realitzades per una empresa contractada per l'Ajuntament.

Actuacions en la xarxa de clavegueram en alta en el municipi

Aquesta xarxa està formada pels col·lectors en alta (que connecten les xarxes urbanes amb la depuradora de Vilafranca), estacions de bombament dels nuclis, estacions depuradores pròpies...

El manteniment d'aquests elements el realitza en la seva major part la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès-Garraf.

 

Davant la detecció d'incidències en la xarxa de clavegueram, podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament pels següents canals:

Per Internet:

COMUNICACIÓ/QUEIXA  FUNCIONAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM

Presencialment:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Horari: de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Document Actions