Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina d’Atenció Ciutadana, Padró municipal i Consum

 

LOGO OAC 2L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal, així com la possibilitat de tramitar de manera integrada bona part de les gestions de l'Ajuntament.

L’OAC té funcions de registre general i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s'adrecin a l'Ajuntament.

 

La Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) té com a objectiu millorar la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament per tal de:

- Agilitzar els tràmits que el ciutadà fa amb l'administració.
 
- Millorar l'atenció a peticions i suggeriments.
 
- Millorar la gestió i el seguiment dels tràmits administratius.
 
       - Millorar la qualitat en l'atenció als ciutadans.
       - Potenciar l'atenció a les persones.
 

Serveis que ofereix l'Oficina d'Atenció Ciutadana

 • Informar els ciutadans i les ciutadanes sobre qüestions i assumptes del municipi i l'ajuntament.
 • Gestió de tràmits i inici de l'expedient dels mateixos, des d'on posteriorment es deriven per a la seva tramitació a la resta de  departaments
 • Programació de visites dels diferents serveis oferts per l'Ajuntament i gestió d'espais públics.
 • Servei d'Orientació Laboral
 • Oficina de padró municipal
 • Atenció ciutadana en temes relacionats amb drets i deures dels consumidors
 • Recepció i canalització dels suggeriments i les queixes de la ciutadania.
 • Ajuda en el seus tràmits i informació per telèfon: 93 890 35 02
 • Es reben i gestionen correus electrònics dels ciutadans i ciutadanes: olerdola@olerdola.cat

 

 

Horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

 

Dilluns a divendres: De 07:30 a 15:00 hores  
   
   

Lloc: Planta Baixa de l’Ajuntament
Av. Catalunya, 12
08734 Olèrdola.

 

L'OAC pas a pas...

 

 

1. Informar els ciutadans i les ciutadanes sobre qüestions i assumptes del municipi i l'ajuntament.

 

Els i les ciutadans/es poden consultar a l'OAC tota aquella informació d'interès general relativa al municipi. Així, poden adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana per a temes tan diversos com:

 

 • Informació general del municipi.
 • Informació i/o comunicació d'incidències a la via pública ( Talls del subministrament d'aigua, llum, gas, desperfectes del mobiliari urbà, incorrecte funcionament dels serveis públics, informació sobre la regulació del trànsit, etc)
 • Informació sobre esdeveniments d'interès públic
 • Atenció presencial i telefònica d'ajuda per a la presentació telemàtica de tràmits municipals a través de la Carpeta Ciutadana.
 • Informació turística.

 

 

2. Gestió de tràmits i inici de l'expedient dels mateixos, des d'on posteriorment es deriven per a la seva tramitació a la resta de  departaments

 

L’OAC té funcions de registre general i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s'adrecin a l'Ajuntament.

 

La gestió de tots els tràmits  es pot realitzar o bé presencialment, o bé a través d'internet, tot accedint a la Carpeta ciutadana, que també permet descarregar els formularis adequats per a la realització presencial de cada tràmit.

 

 

La carpeta ciutadana és una oficina d'atenció virtual on s'hi detallen molts dels tràmits de l'Ajuntament i on s'explica com, a on i en quin moment es poden fer. Així mateix, es poden tramitar telemàticament alguns d'aquests tràmits, d'acord  amb el compromís de l'Ajuntament per millorar la relació dels ciutadans ambCARPETA PER OAC l'administració municipal, fent més còmodes i àgils els tràmits i gestions, i evitant desplaçaments innecessaris a les oficines municipals.

 

 

Per a la vostra comoditat, els tràmits i gestions de la Carpeta Ciutadana han estat agrupats  per temes, tot i que també podreu cercar-los a través d'un buscador incorporat en la mateixa pàgina web.

 

 

Així mateix, la Carpeta Ciutadana també permet enllaçar directament a tràmits oferts per diverses administracions dels quals podríem destacar:

 

 

 • Presentació de declaracions, pagament d'impostos, impressió d'etiquetes, certificacions tributàries, presentació de recursos a tarvés de la seu electrònica de l'Agència Tributària.
 • Consulta de la situació laboral actual, cotitzacions, informes, duplicats, a través de l'oficina virtual de la seguretat social.
 • Programar la visita al metge dels centres gestionats per l'ICS.
 • Programar cita per a la renovació de DNI i Passaport.Consultar els horaris de les farmàcies d'urgència.
 • Informació sobre retencions, obres i incidències viàries a través de la Direcció General de Trànsit.
 • Consulta del saldo de punts del carnet de conduir, pagament de multes, impresos, duplicats

 

...I molts més tràmits.

També us podeu posar en contacte amb l'OAC a través del correu electrònic olerdola@olerdola.cat o bé a través de la bústia de queixes i suggeriments per tal que pogueu adreçar les vostres consultes, queixes, suggeriments o simplement demanar qualsevol informació. Anar a la Bústia

arrova

3. Programació de visites dels diferents serveis oferts per l'Ajuntament i gestió d'espais públics

 

Des de l'OAC es gestionen les agendes dels serveis socials de l'Ajumtament; així doncs, qualsevol persona que vulgui concertar una visita amb els Serveis Socials, abans haurà de demanar dia i hora de visita a través de l'OAC.

Per altra banda, els ciutadans també s'hauran de dirigir a l'OAC si volen sol·licitar l'ús i/o ocupació d'equipaments públics:

-Sol·licitud de les barbacoes de la Finca Municipal de la Muntanyeta

-So·licitud d'acampada a la Finca Municipal de la Muntanyeta

-Sol·licitud de les sales dels centres cívics o dels locals municipals

A més, també és imprescindible demanar hora per a l'ús d'altres serveis municipals com la sol·licitud de recollida de mobles i trastos vells, així com per a inscriure's a actuacions puntuals com la revisió de la ITV Agrícola.

 

4. Servei d'Orientació laboral

 

L'Ajuntament d'Olèrdola disposa d'un servei d'orientació laboral pensat per a totes aquelles persones que es troben en situació d'atur i que precisen una orientació per a tractar el seu cas específic i aconseguir dotar-se de majors mecanismes per a la recerca de feina.

Aquest servei és d'atenció presencial i es realitza els divendres al matí al Centre Cívic La Xarxa de Moja amb cita prèvia concertada pel Tècnic  d'Orientació Laboral. Per a sol·licitar una cita amb el tècnic s'ha d'acudir presencialment a l'OAC i fer entrega del Curriculum Vitae de l'interessat, que serà degudament traslladat al tècnic perquè es posi en contacte amb la persona en qüestió i li doni cita.

 

5.Oficina de padró municipal

 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana és la Unitat encarregada de tramitar tots els serveis i gestions relatius al padró d'habitants. Són els següents:

 

 

 • Altes d'empadronament. Es realitza l'alta al padró d'habitants de les persones nouvingudes a Olèrdola.
 • Volants. L'expedició del volant d'empadronament es realitza després de l'alta del padró, ja que és el document informatiu que acredita aquest tràmit. La sol·licitud d'expedició de volant d'empadronament es pot fer telefònicament, havent de personar-se l'interessat o la persona degudament acreditada posteriorment a recollir-lo, o bé directament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.
 • Certificats. Les certificacions d’empadronament es realitzen a petició de la persona interessada quan quedi acreditada la seva necessitat.
 • Canvis de domicili. L'han de fer les persones que canvien la seva adreça de residència dins del Municipi.
 • Baixes. Només cal sol·licitar la baixa del padró en els supòsits que s'especifiquen en el tràmit baixa del padró d'habitants.

 

La realització d'aquests tràmits únicament es pot realitzar presencialment i s'exclou de la tramitació telemàtica. En el cas dels volants, l'expedició de la documentació és immediata, mentre que per a la dels certificats no. Per a més informació cal dirigir-se a la Carpeta Ciutadana, on s'hi descriu cada tràmit i s'hi detallen els documents necessaris per a cadascun d'ells.

 

Accés al padróAccés als tràmits del padró

 

6.Atenció ciutadana en temes relacionats amb drets i deures dels consumidors

 

La Reclamació de consum és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o professional, per obtenir la reparació d’un dany, la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn de quantitats, o la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute. És un servei que sempre s’utilitzarà quan les gestions de reclamació fetes per l’usuari/ària hagin resultat infructuosos.

 

El servei es presta a través de l'OAC però cal recordar que l’Ajuntament no és qui formalment realitza la tramitació de la reclamació sinó que fa la tasca d’intermediari entre l’usuari/ària- consumidor/a que fa la reclamació i els tècnics en consum de la Diputació de Barcelona, que seran els qui procediran a la tramitació de les reclamacions d’una forma gratuïta.

 

Document Actions