Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre peticions rebudes i resolucions emeses relatives sol·licituds del dret d'accés a la informació pública

Any 2020

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I EL SEU TRACTAMENT
           
REGISTRE ENTRADA DATA PETICIÓ TIPOLOGIA DE PETICIÓ TERMINI RESOLUCIÓ REGISTRE SORTIDA OBSERVACIONS
E2020000625 23/1/2020 Sol·licitud d'accés, en qualitat d'interessat/da legítim/a, al contingut de la correcció d'una prova d'accés per a la selecció de personal de l'Ajuntament 3/2/2020 S2020000166 Favorable a l'interessat/da
E2020003083 8/7/2020 Sol·licitud d'una còpia del pla d'igualtat de gènere de l'Ajuntament d'Olèrdola 15/7/2020 S2020001622 L'Ajuntament no disposa d'un pla d'igualtat de gènere aprovat. Aquest extrem és comunicat a l'interessat/da
E2020003139 14/7/2020 Sol·licitud d'una còpia del pla d'igualtat de gènere de l'Ajuntament d'Olèrdola 16/7/2020 S2020001622 L'Ajuntament no disposa d'un pla d'igualtat de gènere aprovat. Aquest extrem és comunicat a l'interessat/da
E2020003354 11/11/2020 Sol·licitud d'informació de contacte amb regidor de l'Ajuntament 12/11/2020 Correu electrònic Es cedeixen a l'interessat/da de les dades de contacte sol·licitades del regidor

Any 2021

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I EL SEU TRACTAMENT
REGISTRE ENTRADA DATA PETICIÓ TIPOLOGIA DE PETICIÓ TERMINI RESOLUCIÓ REGISTRE SORTIDA OBSERVACIONS
E2021002970 09/06/2021 Sol·licitud del nombre de comunicacions d'obres menors presentades en el període 2015_2020 10/06/2021 S2021001933 Favorable a l'interessat.
E2021002638 13/05/2021 Sol·licitud d'accés a plànols antics 17/05/2021 Trucada telefónica Desfavorable a l'interessat
E2021001657 19/03/2021 Sol·licitud d'informació dels barems amb els imports econòmics corresponents a les prestacions de les ajudes d’emergència social. 23/04/2021 S2021001363 Favorable a l'interessat
E2021001001 16/02/2021 Sol·licitud d'informació genèrica sobre procediment de tramitació de llicències d'obres en urbanització del municipi 24/02/2021 Trucada telefónica Favorable a l'interessat


Any 2022

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I EL SEU TRACTAMENT
REGISTRE ENTRADA DATA PETICIÓ TIPOLOGIA DE PETICIÓ TERMINI RESOLUCIÓ REGISTRE SORTIDA OBSERVACIONS
E2022002359 01/05/2022 Sol·licitud de memòria de serveis socials d'Olèrdola de l'any 2020, principals característiques del reglament de teleassistència municipal i estructura del SAD Olèrdola 03/05/2022 S2022001515 Favorable a l'interessat. 
E2022002375 02/05/2022 Sol·licitud de contractes menors de l'any 2021, amb indicació de l'import, l'adjudicatari i l'objecte. La documentació es sol·licita en format reutilitzable (preferentment en full de càlcul o equivalent) 03/05/2022 S2022001516 Favorable a l'interessat
E2022003721 11/07/2022 Sol·licitud de relació de sancions a grans tenidors per habitatges buits NO RESOLTA ---  

 

Any 2023

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I EL SEU TRACTAMENT
REGISTRE ENTRADA DATA PETICIÓ TIPOLOGIA DE PETICIÓ TERMINI RESOLUCIÓ REGISTRE SORTIDA OBSERVACIONS
E2023000917 03/02/2023 Sol·licitud d'informació sobre les colònies de gats al municipi 02/08/2023 S2023002704 Favorable a l'interessat
E2023002505 24/04/2023 Sol·licitud del nombre total d'expedients disciplinaris a personal municipal, oberts l'any 2022. Preferentment en full de càlcul o equivalent o, en tot cas, en format reutilitzable 25/04/2023 S2023001594 Favorable a l'interessat
E2023004750 16/08/2023 Sol·licitud dels estatuts de l'entitat municipal del Casal d'Avis de Moja - Olèrdola 28/08/2023 S2023002914 Favorable a l'interessat, aplicant prèviament les restriccions pertinents en relació als límits d’accés a la informació de caràcter personal, d’acord amb els preceptes continguts en Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
E2023006905 15/12/2023 Sol·licitud d'un llistat de contactes dels regidors i regidores del consistori de  amb els seus respectius mails i telèfons de contacte. 04/01/2024 S2024000031 Favorable a l'interessat

Any 2024

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I EL SEU TRACTAMENT
REGISTRE ENTRADA DATA PETICIÓ TIPOLOGIA DE PETICIÓ TERMINI RESOLUCIÓ REGISTRE SORTIDA OBSERVACIONS
E2024001342 21/02/2024 Sol·licitud d'informació pública relativa a la legalització d'una activitat suposadament implantada en el municipi 23/02/2024 S2024000691 Favorable a l'interessat
E2024001330 20/02/2024 Sol·licitud d'un llistat de contactes dels regidors i regidores del consistori, així com dels tècnics/tècniques associats,  amb els seus respectius mails i telèfons de contacte. 23/02/2024  S2024000700 Favorable a l'interessat
E2024001584 05/03/2024 Derivació de sol·licitud de dades relatives al servei d'atenció domiciliària dels ens locals de Catalunya. Petició efectuada davant el Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya 06/03/2024 S2024000917 No procedent. Es determina que l'Ajuntament no és l'organisme competent per resoldre la petició d'accés. S'aporten a la Generalitat les dades relatives a Olèrdola perquè resolgui de forma agregada  la sol·licitud d'accés a la informació pública.

Última actualització de la informació facilitada: 26/02/2024

Document Actions