Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Formulari d'accés al servei i programació de visites

Ompliu el següent formulari per a sol·licitar ser atesos/es pel servei

Data de Naixement
/ /  
És la teva primera visita amb el servei   Marca "Sí" si és el primer cop que et posen en contacte amb el servei. Marca "No" si ja has estat atès pel servei prèviament


Tractament de dades de caràcter personal   Amb l'enviament del present formulari l'interessat autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olèrdola a cedir les dades al Servei Local d’Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a orientació professional (formativa i laboral) S’informa a l’usuari, conforme l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, que: Les dades personals recollides durant tot el procés de demanda d’ocupació es tractaran únicament amb la finalitat de gestionar la demanda i acompanyar durant tot el procés a la persona demandant, sent el Responsable del Tractament Consell Comarcal de l'Alt Penedès , en compliment d’una missió d’interès públic i amb el seu consentiment quan aquest sigui necessari L’usuari podrà exercir davant del Servei els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se a la Seu electrònica del Responsable del tractament https://seu.ccapenedes.cat/ o per escrit presencialment, o per correu postal a les seves oficines del seu Registre general Carrer Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès

queden caràcters

Document Actions