Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Enquesta sobre l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) estem definint la nostra carta de serveis amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei que us prestem. Volem conèixer les vostres expectatives i necessitats, aquells aspectes en la prestació del servei  que considereu importants i  què hem de millorar.

Gràcies a les vostres aportacions, podrem definir uns compromisos de qualitat que donin resposta a les expectatives de la ciutadania!

Podríeu dir-nos el vostre sexe?Quina és la vostra edat?
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L'atenció presencial rebuda a l'OAC
L'atenció telefònica rebuda
L'atenció per correu electrònic
L'atenció pel canal electrònic (web municipal)
El temps d'espera fins a ser atès/a presencialment
El temps d'espera fins a ser atès/a telefònicament
L'atenció personalitzada rebuda
La competència professional del personal que l’ha atès/a?
La qualitat de la informació rebuda (entenedora, útil..)
L'adequació dels horaris d'atenció presencial
L'espai de l'OAC (adequació, confort i distribució dels espais)
La facilitat per fer arribar una queixa o un suggeriment a l'OAC
Per últim, quins considera que són els 3 aspectes més importants en relació amb l'OAC? (només marcar 3 opcions)
Tractament de dades de caràcter personal   S’informa a l’usuari, conforme l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, que: Les dades personals recollides a l'enquesta es tractaran únicament amb la finalitat de gestionar estadísticament la qualitat del servei , en compliment d’una missió d’interès públic. L’usuari podrà exercir davant del Servei els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades, dirigint-se a la Seu electrònica del Responsable del tractament www.olerdola.cat o per escrit presencialment, o per correu postal a les seves oficines del seu Registre general Av. Catalunya, 12 d'Olèrdola.

queden caràcters

Document Actions