Escut d'Olèrdola
Esteu aquí: Inici Viure a Olèrdola Serveis Ensenyament infantil i primari

Ensenyament infantil i primari

Preinscripció pel Curs 2017-2018

 

Benvolguts pares i  mares,

Si el proper curs el vostre infant iniciarà l’ensenyament en un centre d’educació infantil i primària,  us comuniquem que les dates de preinscripció de l’alumnat  a l’educació infantil  són del 23 de març al 4 d'abril de 2017.

L’ imprès de sol·licitud de preinscripció el podeu trobar a les Escoles, en aquest Ajuntament, i a la web www.gencat.cat/preinscripcio, a partir del 23 de març i  l’haureu de presentar al Centre que hàgiu escollit en primera opció. El Departament d’Educació disposa d’una pàgina web www.gencat.cat/preinscripcio, on us podeu informar de tot el procés de preinscripció.

A continuació, es passa a detallar tota la informació necessària per tal de realitzar les vostres sol·licituds:

Terminis

 

Presentació de sol·licituds: del  23 de març al 4 d'abril de 2017.

 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d'abril de 2017.
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 d'abril de 2017.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017.
 • Sorteig del número desempat: 4 de maig de 2017 ( A les 11 hores al Departament d'Ensenyament).
 • Publicació de la  llista definitiva: 8 de maig de 2017.
 • Publicació de l'oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos: 2 de juny de 2017
 •  

  Matrícula:

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o al primer curs de l'educació secundària obligatòria: del 12 al 16 de juny de 2017.
  • Alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada a l'educació secundària obligatòira en cas d'alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 26 de juny al 30 de juny de 2017.
  • Alumnes d'educació secundària obligatòria pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017.

  Documentació

   

  Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

  1. Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE o el passaport, i si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.)
  3. De forma extraordinària les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'indentitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  4. Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
  5. Targeta sanitària individual de l'alumne(TSI ), si se’n té.

   

  Avís important en referència a les preinscripcions pel curs 2017-2018: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s'hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un epai que cal omplir amb l'identificació de l'alumne/a; tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en algun centre educatiu de qualsevol titularitat disposen d'aquest identificador. És una dada obligatòria, si el desconeixeu es recomana demanar-lo al centre. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya, encara no disposen d'aquest identificador.

  S'aconsella omplir el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre un missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.  Aquest codi ( i el núm. del DNI, NIE o passaport del primer tutor/a) són necessaris per consultar per internet els resultats de la preinscripció.

  Requisits

   

  Condicions d’edat per a la matrícula

  • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2017 compleixen els 3 anys.
  • Es poden matricular al primer curs d’educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2017 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.
  • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2017 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

  Taxes

  No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció o al de matriculació.

  Altres informacions


  Informació sobre l'oferta escolar

   

  La informació sobre oferta escolar i sobre els centres que participen en la preisncripció es publicarà el 20 de març de 2017; aquesta informació es podrà consultar en el Mapa de la preinscripció (disponible a partir del 20 de març) que informa de la situació de cada centre, el codi, l'adreça, el telèfon, els ensenyaments i grups i les places disponibles. A més, si és el cas, també s'hi podrà consultar  l'adscripció entre centres (per accedir a un centre determinat tenen preferència els alumnes procedents d’un dels centres que té adscrits; quan un centre està adscrit a un altre, ambdós es consideren un únic centre pel que fa a l’aplicació del criteri de prioritat per als alumnes que tenen germans matriculats al centre).

   

  Criteris de prioritat

  Per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places de cada centre, s’apliquen els criteris de prioritat (primer el criteri específic, després, els criteris generals i els criteris complementaris).

  Documentació acreditativa dels criteris de prioritat la trobareu seguint el següent enllaç.

  Alumnes amb necessitats educatives especials

  Els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus  de la conducta, o amb malalties degeneratives greus s'escolaritzen si es considera adequat en centres educatius ordinaris. L'escolarització en centres d'educació especial es duu a terme quan, un cop avaluades les necessitats educatives de l'alumne/a, i atenent els criteris que estableix l'article 19.6 del Decret 75/2007 , es considera la resposta educativa més adequada.

   

  Les escoles  d’ensenyament infantil i primari del municipi són les indicades a continuació, a les quals us podeu dirigir per a sol·licitar informació o demanar una visita al centre:

   

  ESCOLA ROSSEND MONTANÉ                                                                       ESCOLA CIRCELL

  C/Wilson, s/n                                                                                                        C/ Rafael Casanova, s/n

  SANT PERE MOLANTA                                                                                        MOJA

  Directora: Àngels Urgell                                                                                    Directora : Olga Roig

  Telf. 93 818 18 44                                                                                                 Telf. 93 817 14 52

  e-mail: a8022367@xtec.cat                                                                               e-mail: a8022343@xtec.cat

  Web: http://www.rossendmontane.cat Web: http://www.escolacircell.cat

  Codi del centre:  08022367                                                                               Codi del centre: 08022343

  Jornada de portes obertes als centres escolars

   

  Aquest curs no es faran jornades de portes obertes. Les famílies poden posar-se en contacte amb el centre escolar per demanar més informació i una visita al centre.


  Normativa relativa a les preinscripcions pel curs 2016-2017:


  Resolució ENS/406/2017 de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018

   

  Normativa sobre adscripció de centres educatius:

   

  Resolució ENS/544/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

   

  Bases i sol·licitud d'ajuts per material escolar del curs 2017-2018:

   

  Aquest any, com a novetat, només s’haurà de presentar una única sol·licitud per família i tenen de temps fins el 29 de setembre.

  Bases

  Sol·licitud

  Informació actualitzada a data: 21/07/2017

  Mapa Web


  Intranet Treballadors Intranet Escoles Bressol Intranet Institucional

  Projecte desenvolupat per: SEMIC Internet

  Vàlid XHTML 1.0 Transitional CSS Vàlid WCAG 1.0 WAI-AA

  Ajuntament d'Olèrdola
  Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)
  Telèfon: 93 890 35 02 - Fax: 93 817 10 59 - e-mail: olerdola@olerdola.cat