Escut d'Olèrdola
Esteu aquí: Inici Viure a Olèrdola Informació destacada d'interès Eleccions al Parlament de Catalunya 21 desembre 2017

Eleccions al Parlament de Catalunya 21 desembre 2017

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

21 DE DESEMBRE DE 2017

 

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LES LLISTES ELECTORALS

 

El període per a la consulta i reclamació de la inscripció en el cens electoral, comprendrà des del dia 3 i fins el dia 10 de novembre, ambdós inclosos.

Dins d'aquest termini, qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals, si bé només podran ser tingudes en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tenint dret a això. Seran acceptades aquelles reclamacions presentades durant el període d'exposició quan la inscripció de l'elector hagués estat donada de baixa com a conseqüència d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda i vist-i-plau de la Secció Provincial del Consell d'Empadronament ( Resolució 23 de gener de 2017, Oficina del Cens Electoral).

No seran tingudes en consideració les reclamacions que comportin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s'ha efectuat amb posterioritat al 28 de juliol de 2017 (Resolució de 27 d'octubre de 2'14, de l'Oficina del Cens Electoral sobre reclamacions a les dades d'Inscripció en el Cens Electoral), havent en aquest cas d'exercir el seu dret a sufragi actiu en la secció corresponent al seu domicili anterior.

Les reclamacions podran presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o a través dels Ajuntaments o consultats, els quals les trametran immediatament a les respectives delegacions.

Les consultes que es realitzin a l'Ajuntament d'Olèrdola s'hauran de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de forma  personal i presencial en horari d'atenció ciutadana, de dilluns a divendres de 7:30h a 15:00h i  aportant el DNI de l'interessat. ( Av. Catalunya, 12 - Sant Miquel d'Olèrdola).

(Avís: Les llistes electorals s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment - Acord de la Junta Electoral Central de 2 d'octubre de 1995)

Si disposeu de certificat digital també podeu fer les següents gestions en relació a aquesta convocatòria electoral:

  • Consulta de la inscripció en el cens electoral en període electoral.
  • Consulta de meses i locals electorals.
  • Consulta de l'estat de tramitació de les sol·licituds de vot per correu.
  • Sol·licitud de vot dels electors del CERA.

L'accés a a pàgina web que us permetrà fer aquestes gestions de manera telemàtica si disposeu de certificat digital, podeu fer-lo a través del següent enllaç: SEU ELECTRÒNICA INE

Podeu consultr el membres de les meses fent click aquí


Mapa Web


Intranet Treballadors Intranet Escoles Bressol Intranet Institucional

Projecte desenvolupat per: SEMIC Internet

Vàlid XHTML 1.0 Transitional CSS Vàlid WCAG 1.0 WAI-AA

Ajuntament d'Olèrdola
Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)
Telèfon: 93 890 35 02 - Fax: 93 817 10 59 - e-mail: olerdola@olerdola.cat