Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes públiques de treball de l'Ajuntament

NOU AVÍS: Els terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic es restableixen, amb efectes a 1 de juny, d’acord amb la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma pel Coronavirus, i es reprenen i reinicien els processos selectius que havien quedat suspesos. AVÍS IMPORTANT SOBRE EL MATERIAL / MESURES SEGURETAT COVID-19: ES PREGA ALS PARTICIPANTS DE PORTAR MASCARETA QUIRÚRGICA I BOLÍGRAFS. LA CORPORACIÓ DISPOSA DE GEL HIDROALCOHÒLIC I DEL MATERIAL PER A LA NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES SUPERFÍCIES. EL MATEIX DIA DE LA PROVA ES DONARAN LES INDICACIONS RESPECTE AL RECORREGUT INTERN PER EVITAR QUE ES CREUIN CIRCULACIONS QUE DIFICULTIN LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT.
Títol Tipus
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 05/10/2020: Convocatòria i bases per a la selecció de personal vinculat al projecte de Foment de l'Ocupació de l'Ajuntament d'Olèrdola per a l'anualitat 2020. Carpeta
Convocatòria urgent i bases per a l'ampliació de la borsa de treball de la categoria de treballador/a social i de la borsa d'educador/a social, subgrup A2, de l'Ajuntament d'Olèrdola. (Expedient X2020000855) Carpeta
PROCÉS FINALITZAT en data 18/08/2020 - Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball d'administratius/ves (Expedient X2019001577). Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 10/07/2020 - Convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves (Expedient X2019001556). Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 18/02/2020 - Convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball per assistent/a de sanitat (Expedient X2019001667). Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 05/08/2019 - Convocatòria i bases reguladores per a la selecció de dues places d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/A, escala administració general, subescala auxiliar, grup C2, mitjançant concurs-oposició, amb caràcter funcionari de carrera, i la constitució d'una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 08/07/2019 - Convocatòria i bases per a la selecció d’un/a plaça d’EDUCADOR/A, en règim de funcionari/ària interí/ina, i la creació d’una borsa de treball, enquadrada dins el subgrup A2, mitjançant el procediment de concurs-oposició. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 04/07/2019 - Convocatòria i bases per a la selecció d’un/a TÈCNIC/A de MEDI AMBIENT, enquadrada dins el subgrup A2, en règim de funcionari interí, mitjançant el procediment de concurs-oposició. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 28/06/2019 - Convocatòria i bases específiques per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, d’UNA plaça de manteniment i neteja Peó 2, ESPECIALISTA INSTAL·LADOR, grup AP, adscrit a la Brigada municipal, en règim de personal laboral fix, i la constitució d’una borsa de treball. Carpeta
PROCÈS FINALITZAT EN DATA 27/06/2019 - Convocatòria i bases específiques per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, de DUES places de PALETA, adscrits a la Brigada municipal, grup AP, amb caràcter laboral fix, i la constitució d’una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 24/05/2019. Convocatòria i bases específiques, per la selecció de personal funcionari interí, per a la creació d’una borsa de treball de guàrdies municipals. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 07/05/2019: Convocatòria i Bases reguladores per a la selecció d'un PEÓ (Oficial de 2a), adscrit com a personal laboral TEMPORAL a la Brigada municipal, mitjançant concurs, i constitució d'una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 27/03/2019: Selecció d'un/a dinamitzador/a de Cultura, Joventut i Esports, en règim de personal interí, i creació d'una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 07/02/2018: Constitució d'una borsa de treball per al lloc de manteniment i neteja - Peó 2 d'especialitat instal·lador, adscrit a la Brigada municipal. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 19/12/2018 - Convocatòria de selecció de funcionaris interins per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials, subgrup A2, per concurs - oposició Carpeta

Document Actions