Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes públiques de treball de l'Ajuntament

Accediu a les convocatòries públiques d'ofertes d'ocupació de l'Ajuntament. AVÍS IMPORTANT: DAVANT L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT PEL GOVERN DE L'ESTAT I LES MESURES ADOPTADES PER FER FRONT AL CORONAVIRUS COVID-19, LES PROVES CONVOCADES RELATIVES ALS DIFERENTS PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT QUEDEN AJORNADES FINS A NOU AVÍS.
Títol Tipus
Convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball per assistent/a de sanitat (Expedient X2019001667). Carpeta
Convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves (Expedient X2019001556). Carpeta
Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball d'administratius/ves (Expedient X2019001577). Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 05/08/2019 - Convocatòria i bases reguladores per a la selecció de dues places d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/A, escala administració general, subescala auxiliar, grup C2, mitjançant concurs-oposició, amb caràcter funcionari de carrera, i la constitució d'una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 08/07/2019 - Convocatòria i bases per a la selecció d’un/a plaça d’EDUCADOR/A, en règim de funcionari/ària interí/ina, i la creació d’una borsa de treball, enquadrada dins el subgrup A2, mitjançant el procediment de concurs-oposició. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 04/07/2019 - Convocatòria i bases per a la selecció d’un/a TÈCNIC/A de MEDI AMBIENT, enquadrada dins el subgrup A2, en règim de funcionari interí, mitjançant el procediment de concurs-oposició. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 28/06/2019 - Convocatòria i bases específiques per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, d’UNA plaça de manteniment i neteja Peó 2, ESPECIALISTA INSTAL·LADOR, grup AP, adscrit a la Brigada municipal, en règim de personal laboral fix, i la constitució d’una borsa de treball. Carpeta
PROCÈS FINALITZAT EN DATA 27/06/2019 - Convocatòria i bases específiques per a la selecció, mitjançant concurs-oposició, de DUES places de PALETA, adscrits a la Brigada municipal, grup AP, amb caràcter laboral fix, i la constitució d’una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 24/05/2019. Convocatòria i bases específiques, per la selecció de personal funcionari interí, per a la creació d’una borsa de treball de guàrdies municipals. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 07/05/2019: Convocatòria i Bases reguladores per a la selecció d'un PEÓ (Oficial de 2a), adscrit com a personal laboral TEMPORAL a la Brigada municipal, mitjançant concurs, i constitució d'una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 27/03/2019: Selecció d'un/a dinamitzador/a de Cultura, Joventut i Esports, en règim de personal interí, i creació d'una borsa de treball. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 07/02/2018: Constitució d'una borsa de treball per al lloc de manteniment i neteja - Peó 2 d'especialitat instal·lador, adscrit a la Brigada municipal. Carpeta
PROCÉS FINALITZAT EN DATA 19/12/2018 - Convocatòria de selecció de funcionaris interins per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials, subgrup A2, per concurs - oposició Carpeta

Document Actions